Veel gestelde vragen


Wat is het verschil tussen osteopathie en andere manuele behandelwijzen?

Osteopathie moet niet verward worden met andere manuele behandelwijzen. Osteopathie is een originele vorm van manuele geneeskunde met een geheel origineel concept, eigen diagnostiek en therapie.
De osteopaat onderzoekt de patiënt als eenheid en zal dus op het hele lichaam zijn diagnostiek toepassen in tegenstelling tot alle andere manuele benaderingswijzen. Door kennis van de bouw en werking van het lichaam kan hij de verschillende klachten van de patiënt aan elkaar relateren. Tevens is de osteopaat vaak in staat de mechanische oorzaak van veel langdurige klachten te behandelen. Osteopathie wordt soms verward met andere manuele behandelwijzen. Chiropractie, manuele therapie, craniosacraal therapie, viscerale therapie en vele andere manuele behandelwijzen richten zich echter altijd maar op een beperkt gedeelte van het lichaam. De osteopathie ziet echter altijd het lichaam als één bewegend geheel.

Dat deze holistische manuele benaderingswijze heel effectief is blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht binnen de osteopathie. Door de mens als één geheel te zien en te behandelen zien we ook dat niet alleen de klacht verbetert waar de patiënt voor komt maar dat ook de andere lichamelijke klachten verbeteren of verdwijnen. De algehele gezondheidstoestand verbetert vaak na osteopathische behandeling: pijn en ongemak verdwijnen en mensen gaan beter slapen, kunnen meer en langer bepaalde activiteiten doen (werk, sport, hobby) en de psychische toestand verbetert.