Veel gestelde vragen


Zit osteopathie in het verzekeringspakket?

Alle ziektekostenverzekeringen vergoeden de kosten van osteopathie of een gedeelte ervan via een aanvullende verzekering. Deze vergoedingen gaan niet ten koste van uw eigen risico. Raadpleeg uw polisvoorwaarden, neem contact op met uw verzekeraar of kijk op de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopatie (NVO): www.osteopathie.nl